EKONOMİ
Giriş Tarihi : 08-10-2019 18:37   Güncelleme : 08-10-2019 18:41

BAŞKAN PELTEK URFA EKONOMİSİNİ DEĞERLENDİRDİ

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek ile Şanlıurfa ekonomisi, Şanlıurfa'nın sanayisi ve ticaret alt yapısı, öne çıkan sektörleri, Şanlıurfalı yatırımcı ve tüccarın hükümetten beklenti ve talepleri noktasında bir söyleşi gerçekleştirdik.

BAŞKAN PELTEK URFA EKONOMİSİNİ DEĞERLENDİRDİ

Gerçekleştirdiğimiz söyleşiyle Şanlıurfa ekonomisine geniş bir perspektiften bakma imkânımız oldu. İşte, Şanlıurfa ekonomisiyle ilgili önemli bilgilere de ulaştığımız söyleşimizin detayları…

Şanlıurfa’nın, ekonomik durumu ve büyüme eğilimi ilgili neler söylemek istersiniz?

Ulusal piyasalarda yaşanan rekabet ortamı, işletmelerin, demografik yapı ve kentleşme oranına göre yeni hedefler ve yeni stratejiler belirlemesine neden olmakta. Yeni tüketici profili, yeni tüketim alışkanları ve yeni talepler işletmelerin üretim kanallarında çağa uygun yatırımlar yapmalarını gerektirmektedir. Bu çerçeveden bakarsak, Şanlıurfa da hızlı bir büyüme trendine girmiş, teşvik ve desteklerle ilimizde modern tesis kurarak yatırım yapmak isteyen iş insanları için bir cazibe merkezi konumuna gelmiştir. Jeopolitik konumu, yatırım alanlarındaki çeşitlilik ve genç nüfus; ilimizde ticaret, sanayi ve turizm yatırımları için önemli bir ayrıcalık olarak ortaya çıkıyor.

Ulusal ölçekli işletmelerin geneli, teknoloji, bilgi ve iletişim temelli, yani daha kurumsal bir yapıda. Bundan dolayı Şanlıurfa’da bu vizyona uygun hızlı dönüşüm başladı. Özellikle ilimizde yatırım yapan, ülkemizin önemli işletmeleri bu dönüşümün gerçekleşmesinde önemli bir rol üstlenmiş vaziyette.

Peki, bu özellikleri taşıyan Şanlıurfa’nın lokomotif sektörü hangisidir?

Şanlıurfa’da öne çıkan birçok sektör var. Fakat mükemmel bir iklime sahip olan ilimizde, bereketli topraklarımız, tarım sektörünü bir adım öne çıkarıyor. İstihdamın da önemli bir bölümünü kapsayan tarım sektöründe, yetiştirilen tarımsal ürünler, sanayimizin temelini oluşturmaktadır. İlimizden komşu ülkeler ve yurtiçi serbest bölgeler yanı sıra Hollanda, Almanya, İtalya, İsveç gibi Avrupa ülkelerine, Kuzey Afrika’ya (Cezayir) potansiyelimizle mütenasip olmasa da ihracat yapmakta. Sanayi kuruluşlarımız, dalgıç pompa, trafo, çimento ve toprak ürünleri, mobilya, egzoz, tekstil ve hammaddeleri, tarım aletleri ve yaş sebze ve meyve ürünleri ihraç etmektedir. 

Turizm de güçlü olduğumuzu bir sektör. Turizm alanında, özellikle inanç turizmiyle, iç turizmde Türkiye’deki öncü kentlerden biriyiz. Uluslararası turizmde de potansiyellerimizi kullanmak gibi hedefler belirledik. Bu hedeflerimiz için yatırımcılarımızdan ilimize büyük turizm yatırımları yapmalarını bekliyoruz. Yani, gerek üretimde gerek ticarette gerekse turizm dâhil tüm hizmetler sektöründe ilimiz, bir cazibe merkezi durumundadır.

Şanlıurfalı yatırımcıların karşılaştıkları sorunlar neler, bunların giderilmesi için neler yapılmalı?

İlimizdeki işletmelerimizin tamamı KOBİ’lerden oluşuyor. KOBİ’ler için finans desteklerine kolay erişim hayati önem taşımaktadır. Onlara destek veren pek çok kurum var ama KOBİ’lerin projelerinde, ar-ge çalışmalarında hibe, kredi desteklerden yararlanma ve finansa erişim süreçleri bürokratik işlemlerden dolayı zaman alıyor. Finans ve destek sağlayan bu kurumlar, bürokrasiden yalın hale getirilmelidir. 

Ayrıca, KOBİ’lerin kurumsallaşma, markalaşma ve ar-ge gibi çalışmaları daha fazla desteklenmeli ve danışmanlık hizmeti verilmelidir. Özellikle ar-ge çalışmalarının önemi tüm işletmelere kavratılmalıdır. Çünkü kendini ve ürünlerini yenilemeyen, yenilik yapamayan tüm işletmeler rekabetçi olamadığı için yok olmaya mahkûmdur.  Ar-ge sadece büyük firmaların işi değil, her firmanın meselesi. Bu konuda onlara verilecek her destek aslında ülke ekonomisine verilmiş demektir.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası’nda kaç üye var ve ağırlıklı olarak hangi sektörlerde faaliyet gösteriyorlar?

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası’nda 9000’i aşkın üye var. Bu üyelerimiz genel olarak, sanayi, tarım, gıda ve turizm alanlarında iştigal ediyorlar. Bu noktada Şanlıurfalı girişimcinin vizyonu, üniversite-Sanayi İşbirliği ve alt yapıların tamamlanması, yeni sektörleri de beraberinde getirmektedir.  İnşaat, yazılım, süs bitkileri ve sera yetiştiriciliği gibi yeni alanlar her geçen gün daha da gelişmektedir.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası olarak girişimcilere ve girişimci adaylarına eğitim desteği veriyor musunuz?

Özellikle genç ve kadın girişimcileri arttırmak Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası’nın temel hedeflerinden biridir. ŞUTSO Genç Girişimciler ve Kadın Girişimciler Kurullarımızla çok yakın diyalog halindeyiz, özellikle ekonomik gelişimleri için eğitimler düzenleyerek, konunun uzmanı hocalardan eğitim almalarını sağlıyoruz. Üyelerimize, KOSGEB, GAP Bölge Kalkınma İdaresi, Karacadağ Kalkınma Ajansı, İŞKUR gibi kurumlarla işbirliği çerçevesinde “Şanlıurfa’da uygulanan Teşvik ve Destekler” konulu bilgilendirme toplantısı yaptık. Ayıca, Harran Üniversitesi ve Teknokent ile işbirlikleri gerçekleştirerek, iş fikri olan tüm girişimcilerin başarılı olmaları için çalışıyoruz.

Şanlıurfa’nın son yıllardaki sanayi ve ticari gelişimi ile ilgili neler söylemek istersiniz?

Şanlıurfa, sanayi ve ticaret açısından özellikle son yıllarda hükümetimizin verdiği teşvikler ve potansiyelleri yönüyle bir cazibe merkezi konuma gelerek önemli bir gelişme kaydetti. Bölge insanının yaptığı ve işlettiği yatırımların yanı sıra açılan modern sanayi tesisleri, 600-700 megawatt büyüklüğünde yenilenebilir enerji yatırımlarıyla öne çıkan ilimizde; Limak, Pınar, Hilton, Dedeman, Kayen, Subor, Hakan Plastik, Rubenis, Pinaldi ve Aksa Enerji gibi firmalar da yatırımlar yaptı. Ancak hala çok büyük yatırım potansiyeli olan Şanlıurfa’da Tarım ve Hayvancılık, Tekstil, Gıda, Lojistik, Yapı Malzemeleri ve Kimyasalları, Yenilenebilir Enerji ve Turizm alanlarında yatırım yapılabilir.

Sayın Peltek göreve geldiğiniz 19 Nisan 2018 tarihinden bu güne, ilimizin sorunları ile ilgili ŞUTSO olarak ne gibi çalışmalar yürütüldü?

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası olarak göreve geldiğimiz ilk günden bu güne, ilimizin hem ekonomik hem de sosyolojik sorunlarının çözümü için mesai mefhumu gözetmeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlimiz büyük bir kent, buna bağlı olarak da dönem dönem problemler oluşuyor ve biz de bu problemlerin çözümüne yönelik fikir ve çalışmaları konunun muhataplarına ileterek, ilimizin kalkınmasına ve daha müreffeh bir durum oluşmasına çabalıyoruz. 

ŞUTSO OLARAK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARDAN KISACA BAHSEDEBİLİR MİSİNİZ?

1.  Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakasının Şanlıurfa’da yapılması talebi: Turizme ve ilimizin tanıtımına katkı sağlaması adına Gençlik ve Spor Bakanlığı’na iletildi.

2. Uçuş Sayılarının ve destinasyonların arttırılması talebi: “İlimizin nüfus potansiyeli, mevcut yolcu ve yurtdışı ihracat kapasitesine uygun olarak yükseltilmesi adına Ulaştırma Bakanlığı’na iletildi.

3. Turizm Yatırımlarının arttırılması talebi: Yaklaşık 12 bin yıllık geçmişi, kültür ve inanç merkezi olması ile ülkemizin ve dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Şanlıurfa’nın, turizm potansiyeline uygun olarak yatırımların yükseltilmesi adına Turizm Bakanlığı’na iletildi.

4. Taşıma Desteği verilmesi talebi: Verilen teşvik ve hibe destekleriyle cazibe merkezi haline gelen ilimize dışarıdan gelecek yatırımcıların makine ve ekipmanlarının taşınması ile Şanlıurfa OSB, Ayakkabıcılar Sitesi ve kurulum aşamasında olan Türkiye’nin ilk Hazır giyim Organize Sanayi Bölgesi (HOSAB) ile ciddi bir üretim üssü haline gelen ilimizde, artan nakliye ve lojistik maliyetlerinden dolayı teşvik desteği verilmesi talebi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na iletildi.

5. Enerji İhtisas Bölgesi kurulması talebi: Yıllık 300 saat güneşlenme süresi ile çok önemli bir potansiyeli barındıran ilimizin bu potansiyelinden yeterince faydalanılması ve ilimizin elektrik sorununa çözüm olması adına Enerji Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na iletildi.

6. Enerji kesintilerinin giderilmesi ve enerji nakil hatlarına yönelik yatırım yapılması talebi:  İlimizin çağdaş teknik düzeyi yakalaması, enerji yatırımlarına öncelik verilmesi ile kullanılmayı bekleyen yeraltı ve yerüstü kaynaklarının kullanılması adına Enerji Bakanlığı’na iletildi.

7. Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda bulunan Gümrük Müdürlüğü’nün kısım amirliği yâda müdürlük olarak tanımlanması talebi: Görev tanımlanması ‘mobil’ olarak belirlenen ve uluslararası standartlara sahip Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda bulunan Gümrük Müdürlüğü’nün yeri ve personelinin hazır olması nedeniyle kısım amirliği yâda müdürlük olarak tanımlanması adına Ticaret Bakanlığı’na iletildi.

8. Mürşitpınar Demiryolu projesinin hayata geçirilmesi talebi: Mürşitpınar Demiryolu, projesi ve ihalesi yapılmasına rağmen halen yapılmamıştır. Bu projenin yapılması adına Ulaştırma Bakanlığı’na iletildi. 

9. Şehir Hastanesi’nin yapımı ve kapanan Özel Hastanelerin yeniden açılması talebi: 1700 yataklı Şehir Hastanesi’nin kentin sağlık alanında büyük bir rahatlatma sağlaması ve sair nedenlerle bakanlık tarafından kapatılan Özel Hastanelerin yeniden açılması gerekli asgari şartları sağlamasının ardından açılması adına Sağlık Bakanlığı’na iletildi.

10. Alt Yapı Kırım Maliyetleri’nden dolayı Şanlıurfa OSB’ye ekonomik destek talebi: OSB bölgesinde kırım maliyetlerinin yüksek olmasının yatırımların gelmesine bir engel olarak görülmesi sebebiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na iletildi.

11. TRC-2 Bölgesi’nde İhracatçı Birliği kurulması talebi: Bölgede ihracatı geliştirmek adına Şanlıurfa’da veya Diyarbakır bölgesini de kapsayan TRC-2 bölgesinde bir İhracatçı Birliği’nin kurulması adına Ticaret Bakanlığı’na iletildi.

12. Ulaştırma Bölge Müdürlüğü’nün kurulması talebi:  Gaziantep ve Diyarbakır’dan daha fazla yük ve taşımacılık faaliyeti olan kentimizde Ulaştırma Bölge Müdürlüğü’nün bulunmaması ve müdürlüğün sağlayacağı sosyolojik ve ekonomik faydaların olması adına Ulaştırma Bakanlığı’na iletildi.

13. Eximbank Şubesi kurulması talebi:  İhracata yönelik üretim yapan imalatçıları ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhit ve girişimcileri kısa, orta ve uzun vadeli nakdi ve gayrinakdi kredi, sigorta ve garanti programları ile destekleyen EximBank’ın ilimizde şubesinin açılması adına Ticaret Bakanlığı’na iletildi.

14. Serbest Bölgenin kurulması talebi: Geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmaması veya kısmen uygulanması, sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşvik sisteminin uygulanmasıyla Serbest Bölgeler yatırımcılar için önem taşımaktadır. Bu minvalde ilimizde de Serbest Bölge kurulması adına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na iletildi.

15. Banka Kredi Teminat Problemlerinin giderilmesi talebi: Banka kredileri, teminat ve ipotek değerleri, çeklerde yaşanan sıkıntılar ile yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle bankacılık sektöründe karşılaşılan problemleri çözümü, finansmana erişimin kolaylaştırılması, ötelenen ve biriken banka borçlarının yeniden yapılandırılmasının sağlanması adına Ticaret Bakanlığı’na iletildi.

16. İthal İplikte Kota Uygulaması talebi: İplikte 2013 yılında biten ithalat kotasının ya da diğer adıyla ek verginin yeniden uygulamaya alınması yurtiçinde iplik fabrikalarının ayakta durabilmesi adına Ticaret Bakanlığı’na iletildi.

Sayın Peltek, vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz.

Ben teşekkür ederim, yayın hayatınızda başarılarınızın devamını diliyorum

ROPÖRTAJ: REŞİT ÖNCEL

NELER SÖYLENDİ?
@
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
E-GAZETE
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA