EKONOMİ
Giriş Tarihi : 03-12-2019 13:59

KDV MUAFİYET SÜRESİ UZATILSIN

Başkan Sade: “Yeni makine alımlarında uygulanan ve 31 Aralık’da sona erecek olan KDV muafiyetinin süresinin uzatılmasını bekliyoruz”

KDV MUAFİYET SÜRESİ UZATILSIN

Yeni makine alımlarında uygulanan KDV muafiyeti bu ay sonunda bitiyor. KDV istisansı süresinin sona ermesi ile ilgili görüşlerini açıklayan TÜMSİAD Şanlıurfa Şube Başkanı M.Sadık Sade, muafiyet uygulamasının süresinin en az bir yıl daha uzatılmasını beklediklerini söyledi. Yatırımcılar için KDV istisnasının önemli bir avantaj olduğuna dikkat çeken Başkan Sade, “3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununa 7103 sayılı Kanunun 31 inci maddesi ile eklenen geçici 39 uncu maddesinde, 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz katma değer vergisi mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimlerinin 31/12/2019 tarihine kadar katma değer vergisinden istisna olduğu hüküm altına alınmıştır. İstisnadan, 6948 sayılı Kanuna göre sanayi sicil belgesini haiz KDV mükelleflerinin yararlanacağı açıklanmıştır. Bu ay sonunda bitecek olan uygulamanın en az bir yıl daha uzatılmasının yatırımcının lehine olacağını ve yeni yatırımlar için bir cazibe oluşturacağını düşünüyoruz. Bu konuda iş dünyasının da bizimle aynı fikirde olduğunu biliyoruz. Yöneticilerimizden ricamız bu talebimizi dikkate almaları ve süre uzatımı çalışmalarını başlatmalarıdır” şeklinde konuştu.