Şanlıurfa Haberleri
Giriş Tarihi : 15-06-2020 13:44   Güncelleme : 15-06-2020 13:44

ÇİFTÇİLERE ÖNEMLİ ÖNERİ

ÇİFTÇİLERE ÖNEMLİ ÖNERİ

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Buğday Üretiminde Kimyasal Gübre Kullanılmadan - Sadece Organik- Çiftlik Gübresi Kullanarak - Yüksek Verim Alınabileceğini Gösterdi

Entansif tarım, bir yandan yüksek mineral gübre kullanımı gerektirirken, diğer yandan toprağın fiziksel özelliklerinin bozulmasına ve yoğun çevre kirliliğine neden olmaktadır. Harran ovasındaki toprakların organik madde içeriklerinin %1’in altında olması nedeni ile mineral gübre kullanımı mikrobiyal aktiviteyi de olumsuz etkileyerek topraklardaki besin döngüsünü olumsuz etkilemektedir.

Yaklaşık 17 milyon büyük baş ve 47 milyon küçük baş hayvan varlığına sahip Türkiye’de Şanlıurfa ili, 2018 verilerine göre yaklaşık 200,000 büyük baş, 2,000,000 civarında küçük baş hayvan varlığı ile önemli bir yere sahiptir. Bu hayvan varlığı yılda yaklaşık 6-7 milyon ton hayvan gübresi, yaklaşık olarak 2 yüz bin ton azot kaynağı potansiyeline eşdeğerdir. Ancak bitki besleme ve toprak verimliliği bakımından çok değerli olan bu organik gübreler, ülkemizde neredeyse hiç kullanılmamakta ve içeriğinde bulunan mineral azotun çok büyük kısmı havaya (amonyak ve sera gazı) veya yeraltı sularına (nitrat kirliliği) karışarak çevre kirliliği ve iklim değişikliği gibi felaketlere neden olmaktadır. Ülkemizde kullanılan azot içerikli kimyasal gübrelerin hemen hemen tamamının yurtdışından ithal edildiğini göz önüne alırsak, organik atıkların etkin kullanılamaması sonucu çevresel problemlere ek olarak ülke ekonomisinin de önemli ekonomik zarara uğratıldığı açıkça görülmektedir.

Harran Üniversitesi arazilerinde buğday bitkisi üzerine yaptığımız bu çalışma ile çiftlik gübresinin ideal kullanımı sonucu kimyasal gübrelere gerek kalmadan yüksek verim alınabileceği açıkça görülmektedir. Bulamaç adı verilen katı ve sıvı atıkların herhangi bir işlem uygulamadan direkt araziye uygulandığı bu yöntemde hem bitkiler için gerekli tüm besin elementleri karşılanmakta, hem de sera gazı salınımı ve nitrat yıkanması gibi çevresel problemler ortadan kalkmaktadır.

Bu proje ile, tarımsal üretimde dışa bağımlılığı azaltacak, bölge için uygun çiftlik gübresi uygulama teknikleri belirlenmesi, çiftlik gübresi uygulamalarının bitki verim ve toprak kalitesi üzerine etkilerini incelenecek olmasının yanı sıra besin maddelerinin su kirliliği ve sera gazları üzerine etkisi de araştırılmaktadır.