Şanlıurfa Haberleri
Giriş Tarihi : 09-11-2021 09:04   Güncelleme : 09-11-2021 09:04

Şanlıurfa'da yaşanan beyin göçünün sebepleri nelerdir?

Şanlıurfa'da yaşanan beyin göçünün sebepleri nelerdir?

İyi eğitimli ve yetenekli kişilerin kendi ülkesinden ya da şehrinden bir başka ülkeye/şehre göç etmesi olarak tanımlanana beyin göçünün yaşandığı kentlerin başında Şanlıurfa gelmektedir. Son yıllarda Türkiye'de ve özellikle de Şanlıurfa'da yaşanan beyin göçünün sebepleri nelerdir? İşte sizler için araştırdığımız bu konunun perde arkası..
Yapılan araştırmalar en fazla beyin göçünün yaşandığı bölgeler arasın da Doğu illerinin olduğunu göstermektedir. Şanlıurfa ise bu şehirler arasında ilk sıralarda yer almakta. Peki Şanlıurfa'da yaşanan beyin göçünün sebepleri nelerdir? Urfa'da yetişmiş iş adamlarımız, sporcularımız,siyasetçilerimiz ve akademisyenlerimiz neden batı illerine ya da ülke dışına göç etmeyi tercih etmektedir?
İşte bu konuyu sizler için irdeledik ve ortaya şu sonuçları çıkardık. Beyin göçünün birçok nedeni ve türü var. Bunlar arasında kuruluş,coğrafi, cinsiyet, dinsel, etniksel,siyasi,işsizlik ve en önemlisi feodal sebepler bulunmakta ve bu faktörler göçün artmasına neden olmaktadır. Tabi burada işsizlik ve coğrafi sebepler gibi ekonomik boyutlu yaşanan göçleri konumuz dışın da tutmamız gerekiyor. Bizim üzerin de durduğumuz asıl faktör eğitimli, liyakat sahibi bilim adamlarımızın ve yetenekli iş insanlarımızın Şanlıurfa'dan neden göç ettikleridir. Bugün Türkiye geneline baktığımız zaman çok başarılı, ekonomik anlamda son derce ileri düzeyde olan Urfalıların bulunduğunu görüyoruz. Bunların birçoğu Urfa'dan ilk çıktıklarında endişeli olduklarını ama gittikten sonra iş ve aile hayatlarının standart bir pozisyona geldiğini ifade etmektedirler.
Urfa'ya geri dönmeyi düşünmediklerini de söyleyen bu insanları korkutan ya da Urfa'dan soğutan sebepler nelerdi acaba? Feodal yapının halen baskın olması mı? İş, ihale ve rant odaklarının belli bir zümrenin elinde olması mı? Yoksulun ve dürüst insanların değer görmemesi mi? Belki de tüm bu etkenler!
Şimdi siyasi ve akademik göçün nedenlerine bakalım. Demokrasinin ve bir şehrin eğitim ve liyakat seviyesi ancak o kentte yaşanan ya da yaşanmayan beyin gücüyle ifade edilebilir. En basit örneğiyle, eğitim ve liyakat sahibi Urfalı siyasetçilerimizin İstanbul, İzmir, Mersin ve diğer büyükşehirlerde başarılı olduklarını ama Urfa'ya geldiklerin de önemsenmediklerini görüyoruz. Neden? Çünkü Urfa'da eğitimli, dürüst ve tecrübeli insan olmak önemli kriter sayılmadığı gibi,liyakat ve tecrübesiz insanı korkutmakta, bulunduğu makamı elinde alır endişesine itmektedir. Diğer bir ifadeyle kişi, kendisinden iyi olanı değil, kendisinden daha kötüsünü tercih etmekte ve böylece egemenliğini sürdürmeyi amaçlamaktadır. Böyle olunca da, siyasette eşitlik, hizmet, toplumsal eşitlik ve demokrasi rafa kalkmaktadır.
Urfa'da insanlara tanınan fırsatlar maalesef yeterli bir seviyeye gelmemiştir. İnsanın kendini rahat hissedeceği, almış olduğu eğitimi daha ileriye taşıyacağı ortamlar olmadığı içinde daha iyi şartların kendisine sunulacağına inandığı diğer illere göç etmeye başlamıştır. Basit bir örnek daha verecek olursak; kişi aldığı eğitim, sahip olduğu tecrübe ve projeleriyle kendini kanıtlamış bir pozisyonda ancak, A-B belediyesine alınan danışmanların ya da müdürlerin herhangi bir vasfı olmadığını görüyor ve tecrübesine önem verecek diğer şehirlere göç etmek
zorunda kalıyor.Tabi bunun asıl sebebine baktığımız aman karşımıza eş,dost,ahbap ve feodal ilişkiler çıkmaktadır. Bir bakıyorsunuz bir belediyede aynı soy ismini taşıyan ve hala yazı yazmasını beceremeyen onlarca daire başkanı ve danışman. Aynı şekilde belediye başkanı ya da milletvekili olmak, sırlamaya girmek ve maalesef kazanmak için Urfa'da hiçbir tecrübeyi, dürüstlüğü ve eğitimi gerektirmiyor. Arkanızda blok oy ve çanta dolusu paranız varsa bagaja koyar gider her türlü aday olursunuz. Kimse de sizden liyakat sormaz, dürüst olup olmadığınıza bakmaz. Yani para ve sahip olduğunuz düşüncesiz oylar tüm ayıbınızı kapatmaya yeterli kriterlerdir.
Yaptığımız araştırmaların sonucu olarak şunu rahatlıkla ifade etmek istiyoruz. Şanlıurfa'da beyin göçü önlenemez bir kangren sorun ve Urfa'nın ayıbıdır. İnsanların giyimi değişebilir, araçları modernleşebilir,oturdukları evler saray olabilir ama bunların hiç biri sizi liyakat sahibi yapamaz, adaletli, görgülü ve eğitimli bir insana çeviremez. Okuma oranında son üçte olduğumuzu hatırlatıyor gelecek hafta ki sayımızda Urfa'nın kangren sorunlarını haberleştirmeye devam ediyoruz.